• ♡ Reklamacje i zasady zwrotu

Zwrot produktów:


1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od momentu doręczenia przez kuriera zamówionych produktów.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy przedmiotów spersonalizowanych (wykonywanych na zamówienie) gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż.

3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży korzystając z oświadczenia odstąpienia od umowy dostarczanego mu każdorazowo w mailu informującym o złożeniu zamówienia jak i również wysyłanego przez sklep fanaberia-pracownia.com wraz z towarem. Oświadczenie może zostać wysłane przez Klienta pocztą na adres sklepu:
Fanaberia-pracownia rękodzieła
Anna Kułakowska
Bursztynowa 15/197
20-576 Lublin
lub można to zrobić drogą elektroniczną na adres mailowy sprzedawcy:
fanaberia.kontakt@gmail.com.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wartość zwracanych produktów fizycznych na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres Klienta wskazany w zamówieniu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania zwrotu produktów. Klient zobowiązany jest zwrócić towar na adres:
Fanaberia-pracownia rękodzieła
Anna Kułakowska
Bursztynowa 15/197
20-576 Lublin

5. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

6. Przesyłki nadane przez Klienta za pobraniem nie będą odbierane przez Sprzedającego.

 

Reklamacje:

Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych. Jeśli w otrzymanym towarze zostanie stwierdzona wada, został on uszkodzony podczas wysyłki lub nie nadaje się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem należy:


- poinformować nas e-mailem lub telefonicznie o zaistniałym fakcie;
- wysłać na adres pracowni reklamowany produkt:
Fanaberia-pracownia rękodzieła
Anna Kułakowska
Bursztynowa 15/197
20-576 Lublin
- reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o wadach produktu;
- przesyłki za pobraniem nie będą odbierane;